a
Ned: Zatvoreno

Povezani članci

Title Image

Blog

Home  /  Onkologija   /  Magnetna rezonanca u dijagnostici oboljenja dojke
Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca u dijagnostici oboljenja dojke

Nuklearna magnetna rezonanca (NMR) je korisno dijagnostičko sredstvo u oboljenjima dojke, pod uslovom da se koristi u skladu sa indikacijama.

Dijagnostička prednost magnetne rezonance u odnosu na palpatorni pregled, mamografiju i ultrazvuk je evidentna u slučajevima atipične prezentacije kancerskog tkiva. Na primer, kada posle operacije postoji sumnja na ponovnu pojavu karcinoma u dojci (recidiv) koji se zbog ožiljka prezentuje na atipičan način, ili u praćenju efekata neoadjuvantne sistemske terapije – terapije lekovima koja se sprovodi pre nego što je tumor hirurški uklonjen iz dojke. Važna je uloga magnetne rezonance kod sumnje na postojanje više malih karcinoma u dojci, da bi se precizno odredilo prisustvo i lokalizacija svih fokusa.

 

Što je lekar stručniji magnetna rezonanca će mu ređe biti potrebna.

Korišćenje magnetne rezonance u slučajevima kada to nije neophodno predstavlja bespotreban stres za pacijentkinju, kao i bespotreban gubitak vremena i novca.

Kao i svako drugo dijagnostičko sredstvo, ni magnetna rezonanca nije stopostotno precizna. Važno je naglasiti da dijagnostička preciznost varira u zavisnosti od tehničkih kvaliteta aparata i stručnosti lekara dijagnostičara koji pregleda snimke.