a
Ned: Zatvoreno

Povezani članci

Title Image

Onkologija

Aktivno učešće informisanog pacijenta u svom lečenju značajno poboljšava rezultate tog lečenja i povećava verovatnoću konačnog izlečenja Pacijenti su najveći neiskorišćeni potencijal zdravstvene zaštite za poboljšanje rezultata lečenja i ishoda bolesti. Upoznavanjem sa informacijama o svojoj bolesti, sa mogućnostima i opcijama