a
Ned: Zatvoreno

Povezani članci

Title Image

Blog

Home  /  Onkologija   /  Genske analize karcinoma dojke (MAMMAPRINT)
Mamma Print genetska analiza karcinoma dojke izveštaj

Genske analize karcinoma dojke (MAMMAPRINT)

Genske analize karcinoma dojke predstavljaju najsavremeniji i najpouzdaniji test biološke agresivnosti karcinoma, a time i njegove prognoze. Ispitivanja se vrše na tumorskom tkivu koje je hirurški odstranjeno iz organizma.

Jedan od dostupnih genskih testova za karcinom dojke u Srbiji poznat je pod nazivom MammaPrint. Taj test obrađuje 150 gena u tumorskom tkivu i na osnovu mapiranja tih gena daje procenu rizika napredovanja bolesti, na skali od 0,001 do 1,00. Ovi podaci kombinuju se sa standardnim prognostičkim parametrima (stadijum bolesti, histološki tip tumora, histološki i nuklearni gradus, receptori za estrogen i progesteron, Her2 receptori, Ki 67…), čime se dobija potpunija i preciznija informacija o stepenu verovatnoće da će karcinom u budućnosti napredovati.

Pouzdanost MammaPrint-a dokazana je čuvenim naučnim radom pod nazivom MINDACT studija, koji spada u naučne dokaze najvišeg, prvog reda.

Pouzdanost MammaPrint-a dokazana je čuvenim naučnim radom pod nazivom MINDACT studija, koji spada u naučne dokaze najvišeg, prvog reda. Ta studija je pokazala da čak 46% pacijentkinja sa karcinomom dojke bespotrebno dobija toksičnu hemoterapiju posle operacije. Ovo se dešava zato što se hemoterapija pacijentkinjama dodeljuje na osnovu stadijuma bolesti, bez potpunog uvida u biološku agresivnost tumora.

Na primer, pacijentkinja koja je operisana zbog karcinoma dojke veličine 4cm, sa pozitivnim receptorima za estrogen i progesteron i bez metastaza u pazušnim limfnim čvorovima, dobiće hemoterapiju posle operacije zato što je tumor velikih dimenzija, na osnovu klasičnih protokola. Međutim, ako MammaPrint pokaže da se radi o karcinomu niskog rizika hemoterapija može biti izbegnuta, zato što nimalo ne poboljšava ionako dobru prognozu bolesti. Jedino lečenje posle operacije biće hormonska terapija, koja je netoksična i dobro se podnosi.

Izbegavanje bespotrebne hemoterapije predstavlja najznačajniji dobitak od genskih analiza karcinoma dojke.

Izbegavanje bespotrebne hemoterapije predstavlja najznačajniji dobitak od genskih analiza karcinoma dojke. Toksični efekti hemoterapije unekoliko su zamagljeni ozbiljnošću bolesti koja se leči, ali ne treba gubiti iz vida da sama hemoterapija nosi značajne negativne posledice po zdravlje, psihološki status i socijalno funkcionisanje pacijentkinje: opadanje kose, oštećivanje kostne srži, srca, mozga, neprijatna stigmatizacija, odsustvovanje sa posla… Sve ove posledice se mogu zanemariti kada su u pitanju vrste karcinoma koje dobro reaguju na hemoterapiju, koje hemoterapija često može čak u potpunosti izlečiti (Her2 pozitivni, tripl negativni tumori…), ali tamo gde su njeni terapijski efekti zanemarljivi za pacijentkinju je od životne važnosti da hemoterapija bude izbegnuta.

Drugi dobitak od genskih analiza je pozitivan psihološki efekat na pacijentkinju kada sazna da njen tumor spada u karcinome niskog rizika.

MammaPrint analize savetujemo pacijentkinjama koje na osnovu stadijuma bolesti spadaju u grupu pacijentkinja kojima će biti preporučena hemoterapija, dok se na osnovu standardnih imunohistohemijskih analiza može pretpostaviti da se radi o karcinomu niske biološke agresivnosti (pozitivni receptori za estrogen i progesteron, Her2 negativni tumori, nizak Ki 67…).