a
Ned: Zatvoreno

Povezani članci

Title Image

Blog

Žena na mamogramu i pregledu dojki

Gubitak vremena za operaciju karcinoma dojke – prikaz slučaja

 

Pacijentkinja G. G. stara 66 godina, inače lekar u penziji, javila se krajem septembra lekarima ugledne ustanove koja se bavi lečenjem karcinoma dojke, zbog tumora u dojci koji je sama napipala. Na osnovu mamografije i ultrazvuka bilo je sasvim jasno da se radi o karcinomu dojke veličine do 16mm. U skladu sa „nekim“ stavovima i preporukama, urađena je „core“ biopsija tumora. Posle par nedelja čekanja histoloških analiza, stigli su nalazi na osnovu kojih u materijalu od biopsije nije nađeno tkivo karcinoma (pogrešno urađena biopsija). Zakazana je i potom urađena nova biopsija (!?) kojom je na kraju povrđena dijagnoza karcinoma, ali nije bilo dovoljno tkiva u materijalu od biopsije da bi se uradile analize estrogenih, progesteronskih i HER2 receptora. Posle svih peripetija i „razmišljanja“ ordinirajućih lekara, zakazan je prikaz konzilijumu, koji je doneo odluku da se žena operiše.

Ovaj slučaj otkriva mnogo detalja koji ukazuju na opasnosti kojima su izložene pacijentkinje sa karcinomom dojke danas, kada većina lekara mnogo više vodi računa o „nekim“ stavovima i preporukama serviranim na svetskom nivou, nego o najboljem interesu pacijenta.

Nama se javila polovinom decembra, uznemirena zbog izgubljenog vremena, još uvek bez informacije o tome kada će biti operisana u toj uglednoj ustanovi. U tom trenutku najveći promer tumora bio je 22mm, što znači uvećanje zapremine tumora 2,5 puta u odnosu na veličinu iz septembra. Takođe, imala je metastaze u limfnim čvorovima u pazuhu, koje pri pregledu u septembru nisu postojale. Mi smo pacijentkinji odmah zakazali i uradili operaciju, uklonivši celu dojku sa karcinomom i metastatske limfne čvorove pazušne jame. Pacijentkinja će u nastavku lečenja dobiti hemoterapiju i zračenje.

Ovaj slučaj otkriva mnogo detalja koji ukazuju na opasnosti kojima su izložene pacijentkinje sa karcinomom dojke danas, kada većina lekara mnogo više vodi računa o „nekim“ stavovima i preporukama serviranim na svetskom nivou, nego o najboljem interesu pacijenta. Biopsije relativno malih tumora (koji su već u startu hirurški lako uklonjivi čak i bez uklanjanja cele dojke) često daju neadekvatne rezultate, pogotovo ako ih izvodi nedovoljno edukovani lekar.  Gubitak vremena posle loše urađene biopsije veoma lako se protegne na više meseci, za koje vreme karcinom u organizmu raste i seje metastaze. Osnovni cilj „core“ biopsije je nametanje hemoterapije pre operacije za neke tipove karcinoma, međutim, tu istu terapiju će pacijentkinja sa još boljim terapijskim efektima dobiti i posle operacije, kada u organizmu više nema kancerskog tkiva koje raste i seje metastaze.

Svaki dan prisustva karcinoma u organizmu znači veliki broj novih metastatskih  ćelija koje se šire kroz cirkulaciju i limfotok, od koji će neke, nekada i posle više godina, dati manifestne metastaze u udaljenim organima.

Svaki dan prisustva karcinoma u organizmu znači veliki broj novih metastatskih  ćelija koje se šire kroz cirkulaciju i limfotok, od koji će neke, nekada i posle više godina, dati manifestne metastaze u udaljenim organima. Problem je u tome što se na konkretnom pacijentu ne može utvrditi šteta od kašnjenja hirurškog uklanjanja karcinoma. Naša pacijentkinja će možda dobiti metastaze u toku narednih nekoliko godina, ali ima dobre šanse i da ih ne dobije. Međutim, ako dobije metastaze nikada se neće saznati da li bi ih dobila koju godinu kasnije, ili ih ne bi uopšte dobila, da je operisana tri meseca ranije, u trenutku kada je karcinom otkriven.

Šteta od kašnjenja hirurškog uklanjanja karcinoma može se uočiti jedino na velikim populacionim studijama o skriningu karcinoma dojke, gde je jasno pokazano da ranije hirurško uklanjanje karcinoma od nekoliko meseci poboljšava preživljavanje od karcinoma dojke za čitavih 40%.