a
Ned: Zatvoreno

Povezani članci

Title Image

Melanom

Home  /  Melanom

Hirurgija melanoma

Hirurško lečenje melanoma podrazumeva odstranjivanje primarnog melanoma na koži i operaciju regionalnih limfnih čvorova ili drugih metastatskih promena u organizmu, u zavisnosti od stadijuma bolesti i operabilnosti metastaza. Za određene stadijume primarnog melanoma, koji se određuju mikroskopskim pregledom uklonjenog tumora, kada regionalni čvorovi nisu patološki izmenjeni radi se „sentinel node“ biopsija regionalnih limfnih čvorova. Razvoj savremene biološke terapije melanoma značajno je unapredio lečenje ove bolesti. Hirurzi M.C. Aesculap koriste kombinovane pristupe biološke i hirurške terapije u cilju postizanja najboljih mogućih rezultata lečenja za pojedinačnog pacijenta.

Melanom
Planocelularni karcinom

Hirurgija planocelularnog karcinoma kože

Planocelularni karcinom kože u svojim početnim stadijumima predstavlja oboljenje koje se uspešno leči adekvatnim hirurškim odstranjivanjem primarnog tumora. Međutim, postoje biološki agresivniji oblici koji brzo napreduju i u relativno ranoj fazi metastaziraju u regionalne limfne čvorove. Hirurgija ovih metastaza je posebno delikatna, zato što tumorski izdanci u većoj meri zahvataju okolne strukture u odnosu na limfogene metastaze drugih tumora. Otkrivanje metastaza u regionalnim limfnim čvorovima u što ranijoj fazi i pravovremena adekvatna operacija predstavljaju neophodan uslov uspešne kontrole ove bolesti.

Promene na koži

Koji su tumori kože zloćudni?

Ženska leđa sa izgorelom kožom od sunca

Melanom

Najopasniji je melanom, koji najčešće nastaje iz prepostojećeg mladeža (nevusa). Među faktorima rizika za nastajanje melanoma je i izloženost sunčevim zracima, genetska predispozicija, hronična mehanička iritacija.

Ženska leđa sa mladežima

Planocelularni karcinom

Planocelularni (skvamocelularni) karcinom nastaje od epitelnih struktura kože, uz pravovremeno hirurško uklanjanje uspešno se leči, međutim, dešava se i da izmakne kontroli.

Različite promene na koži kolaž

Bazocelularni karcinom

Bazocelularni karcinom (bazaliom, bazocelularni epiteliom) je relativno česta tumorska promena kože, benignih osobina jer nikada ne daje metastaze, a uspešno se leči u svim stadijumima adekvatnom hirurškom intervencijom.

Kada se javiti lekaru?

Osobe sa brojnim nevusima (sto i više) moraju biti pod stalnim lekarskim nadzorom, na periodičnim kontrolama, a jednom mesečno pred ogledalom osmatrati da li se neki od mladeža menja na bilo koji način (rast, promena boje, subjektivne tegobe u vidu svraba i peckanja i sl.) Ukoliko se bilo šta primeti odmah se javlja lekaru. Oni sa manjim brojem mladeža treba da povremeno osmotre one najupadljivije (veće, tamnije i nehomogeno prebojene…) i takođe da se jave lekaru ako primete promenu izgleda.

Mladeže veće od 6mm, kao i one koje lekar proceni kao rizične za nastajanje melanoma, treba preventivno hirurški ukloniti.

Budite odgovorni prema sebi, pregledajte se na vreme.

Aesculap tim hirurga onkologa

Specijalista onkološke hirurgije

Doktor nauka u oblasti onkološke hirurgije. Profesor na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Osnivač bolice Aesculap.

Specijalista opšte hirurgije

Opšti hirurg dr Nataša Čolaković je lekar bolnice Bežanijska kosa kao i članica stručnog hirurškog tima bolice Aesculap

Specijalista opšte hirurgije

Dr Simona Petričević je specijalista opšte hirurgije na doktorskim studijama iz onkoloske hirurgije.