a
Ned: Zatvoreno

Povezani članci

Title Image

Blog

Home  /  Onkologija   /  Pametni pacijenti
Žena sa karcinomom dojke na konsultaciji kod onkologa

Pametni pacijenti

Aktivno učešće informisanog pacijenta u svom lečenju značajno poboljšava rezultate tog lečenja i povećava verovatnoću konačnog izlečenja

Pacijenti su najveći neiskorišćeni potencijal zdravstvene zaštite za poboljšanje rezultata lečenja i ishoda bolesti. Upoznavanjem sa informacijama o svojoj bolesti, sa mogućnostima i opcijama u dijagnostici i terapiji, pacijent može postati pravi ekspert za svoju bolest, sposoban da aktivno učestvuje u izboru i planiranju dijagnostike i lečenja, zajedno sa svojim lekarima. Aktivno učešće informisanog pacijenta u svom lečenju značajno poboljšava rezultate tog lečenja i povećava verovatnoću konačnog izlečenja (navedeno na osnovu sajta Smartpatients.com).